Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Pierwsze posiedzenie Międzysektorowego Zespołu ds. Reintegracji Zawodowo – Społecznej Młodocianych Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze

Dnia 29 kwietnia 2013 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9 odbyło się pierwsze posiedzenie Międzysektorowego Zespołu ds. Reintegracji Zawodowo – Społecznej Młodocianych Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze, który został powołany w toku realizacji projektu „Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele PUP, OPS, PCPR, MOPR, przedsiębiorstw i stowarzyszeń.