Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Poszukiwani eksperci – praca

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Mamo, tato co wy na to? – innowacyjny program wychowania przedszkolnego” zapraszamy do składania ofert na udział jako ekspertów w III zespołach eksperckichO opracowujących innowacyjne interdyscyplinarne
programy wychowania przedszkolnego.

Załączniki do pobrania:

załącznik 1

załącznik 2 

załącznik 3

załącznik 4