Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Przedstawiciel Stowarzyszenia POSTIS w Radzie Głównej Ministerstwa Sprawiedliwości

13439196_1141567932532629_4206149123620891260_nPrzewodniczący Rady Programowej i współzałożyciel Centrum Wolontariatu w Lublinie, dyrektor Radia eR i przedstawiciel Stowarzyszenia POSTIS ks. Mieczyslaw Puzewicz został członkiem Prezydium Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

Członków Rady Głównej, która działa przy Ministrze Sprawiedliwości, powołuje Prezes Rady Ministrów. Celem działalności Rady jest koordynowanie współdziałania organów państwowych i przedstawicieli społeczeństwa w zapobieganiu przestępczości i wykonywaniu orzeczeń oraz świadczenie pomocy w readaptacji społecznej, a także wykonywanie kontroli społecznej i dokonywanie oceny polityki penitencjarnej.

Dziś nominację Premier Polskiego Rządu otrzymał z rąk Patryka Jakiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

 

Więcej: http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,8400,posiedzenie-inauguracyjne-rady-glownej-do-spraw.html#prettyPhoto