Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Rozpoczęcie realizacji projektu SZANSA-Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży trudnej na Lubelszczyźnie

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną POSTIS informuje, że w dniu 31.12.2008 r. została podpisana pomiędzy Instytucja Wdrażającą a Stowarzyszeniem POSTIS umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr umowy: POKL.07.02.01-06-053/08-00) na realizację Projektu „SZANSA-Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży trudnej na Lubelszczyźnie”. Projekt w partnerstwie Stowarzyszenia POSTIS z Sądem Rejonowym w Lublinie ( Partner1), Sądem Rejonowym w Lubartowie (Partner 2), Sądem Rejonowym w Radzyniu Podlaskim (Partner 3) , Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej (Partner 4), Gmina Miasto Lublin (Partenr 5) i Oddziałem Terenowym TVP SA (Partner 6) rozpoczął się 1.01.2009 r. i będzie realizowany do 31.01.2010 r.

Zarząd:

  1. Barbara Bojko-Kulpa – prezes Zarządu
  2. Mariusz Węs – wiceprezes Zarządu
  3. Paweł Tabaczewski – członek Zarządu
  4. Szymon Kulpa – skarbnik
Lublin 2.01.2009 r.