Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Rozstrzygnięcie postępowania nr 02/P/2018 z dnia 17.04.2018 r.

26.04.2018r.  W związku z postępowaniem ofertowym  dotyczącym  organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji dla Uczestników Projektu „POWRÓT- wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy-II edycja”.

Załącznik:

ROZTRZYGNIĘCIE