Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Roztrzygnięcie postępowania ofertowego nr 12/SZ/2017 z dnia 06.10.2017r.

W związku z postępowaniem ofertowym 12/SZ/2017 z dnia 06.10.2017 r., na wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji dla Uczestników Projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” wybrane zostały następujące oferty:

Rozstrzygnięcie postępowania