Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Seminarium upowszechniające w ramach projektu „PI Nowa droga” w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Warszawie

W dniu 28 października 2014 r. w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej przy ul. Wiśniowej 50 w Warszawie odbyło się seminarium upowszechniające w ramach projektu „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”. W seminarium wzięli udział m.in.  przedstawiciele: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Służby Więziennej, Rady Głównej ds. Readaptacji Społecznej i Pomocy Skazanym, Policji, NGO i Kościoła. Seminarium moderował ks. Mieczysław Puzewicz – Członek Rady ds.Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a partnerstwo projektowe było reprezentowane przez Barbarę Bojko-Kulpa – Prezes Stowarzyszenia POSTIS, mjr Krzysztof Wąsek – Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Lublinie oraz mjr Tomasz Suseł – Kierownik Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w Lublinie.

DSC_0012DSC_0008 DSC_0010  DSC_0014 DSC_0016 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0031 DSC_0037 DSC_0038