Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia POSTIS

Zarząd Stowarzyszenia POSTIS  zgodnie z pkt. 1 d § 9 rozdz. IV Statutu zwołuje na dzień 29.12.2017 r. Walne Zgromadzenie Członków.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie  Stowarzyszenia w Lublinie ul. Zana 3A.

Pierwszy termin ustala się na godz. 15.00, drugi termin ustala się na godz. 16.00.

Lublin 15.12. 2017 r.