Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Wydawnictwa

WYDAWNICTWA POSTIS, Lublin 2006

WYDAWNICTWA POSTIS, Lublin 2006

KOBIETA BEZPIECZNA, Poradnik, Lublin 2005

KOBIETA BEZPIECZNA, Poradnik, Lublin 2005

SZANSA, Raport ewaluacyjny, LUBLIN 2009

SZANSA, Raport ewaluacyjny, LUBLIN 2009