Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej

16.01.2017 r. Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej w celu rozeznania rynku dotyczącego: objęcia  stanowiska doradcy zawodowego w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

ROZEZNANIE RYNKU DORADCA

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4