Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej

17.08.2017  W celu rozeznania rynku na zakup wyprawek szkolnych (plecaki i t-shirt) dla uczestników projektu  „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do przedstawienia oferty cenowej.

ROZEZNANIE-RYNKU