Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie grupowych warsztatów z socjoterapii

09.01.2017

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie  grupowych warsztatów z socjoterapii w Ośrodkach Kuratorskich na obszarze działania Sądu Okręgowego w Lublinie w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” .

Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu  ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020., Stowarzyszenie POSTIS zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie grupowych warsztatów z socjoterapii dla 12 grup Uczestników Projektu w Ośrodkach Kuratorskich na obszarze działania Sądu Okręgowego w Lublinie tj. w Bychawie, Świdniku, Łęcznej, Lublinie, Włodawie, Białej Podlaskiej, Lubartowie i Radzyniu Podlaskim.

zapytanie-ofertowe-na-przeprowadzenie-grupowych-warsztatow-z-socjoterapii

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-2

zalacznik-nr-3

zalacznik-nr-4

zalacznik-nr-5