Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Zaproszenie do złożenia oferty na sprawowanie opieki nad Uczestnikami Projektu podczas zajeć ze sportterapii

09.01.2017

Zaproszenie do złożenia oferty na sprawowanie opieki nad Uczestnikami Projektu podczas zajeć ze sportterapii w Ośrodkach Kuratorskich na obszarze działania Sądu Okręgowego w Lublinie w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” .

Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu  ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020., Stowarzyszenie POSTIS zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie opieki  nad Uczestnikami Projektu podczas zajęć ze sportterapii dla 12 grup w Ośrodkach Kuratorskich na obszarze działania Sądu Okręgowego w Lublinie tj. w Bychawie, Świdniku, Łęcznej, Lublinie, Włodawie, Białej Podlaskiej, Lubartowie i Radzyniu Podlaskim.

zapytanie-ofertowe-na-sprawowanie-opieki-nad-uczestnikami-projektu-podczas-zajec-ze-sportterapii

zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy

zalacznik-nr-2

zalacznik-nr-3

zalacznik-nr-4

zalacznik-nr-5