Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Zapytanie ofertowe na badania ankietowe

Stowarzyszenie POSTIS realizuje projekt „Pl Nowa droga –Pl Nowa droga – innowacyjny model
współpracy z przedsiębiorstwami” w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy.

W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie badania ankietowego osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych OISW Warszawa, Lublin, Rzeszów i Kraków

W celu dokładnego rozeznania rynku zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie badania ankietowego.

 

Szczegóły zapytania ofertowego tu