Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Zapytanie ofertowe nr 01/P/2018 z dnia 10.01.2018 r.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji dla Uczestników Projektu „POWRÓT- wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy-II edycja”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5