Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia dotyczącego stanowiska Metodyka

05.02.2018r  Zapraszamy do składania ofert w celu rozeznania rynku dotyczącego objęcia  stanowiska Metodyka w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja” RPLU.11.01.00-06-0127/16 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie.

ROZEZNANIE RYNKU METODYK

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4