Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


„Zdobądź zawód przyszłości” – terminy zajęć w I semestrze 2011/2012

Informujemy, że w ramach projektu „Zdobądź zawód przyszłości” prowadzone jest kształcenie w 3-letnich Technikach Uzupełniających dla Dorosłych w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Krasnymstawie i Dęblinie (dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w wieku 18-64 lat, zamieszkujących lub pracujących w województwie lubelskim).

Uczestnicy/czki projektu podczas bezpłatnej nauki zostaną przygotowani do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu maturalnego. W ramach projektu organizowane są również zajęcia z doradcą zawodowym pomagające zaplanować rozwój edukacyjno-zawodowy, rozwinąć umiejętność poruszania się po rynku pracy oraz rozpoznać predyspozycje zawodowe. Szczegółowy harmonogram nauki oraz terminy zjazdów znajdują się w zakładce Technika uzupełniające – Kierunki kształcenia- informacje o zjazdach.

Uczestnicy/czki w ramach projektu mają zapewnione:

  • zwrot kosztów dojazdu
  • zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi (m.in. dziećmi do lat 7)
  • gorące posiłki podczas zajęć
  • materiały edukacyjno- dydaktyczne (min podręczniki specjalistyczne, książki, poradniki)
  • wakacyjne praktyki zawodowe
  • badania lekarskie i ubezpieczenie

Więcej informacji o projekcie w zakładce O projekcie.