Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku i wyboru Wykonawcy na świadczenie usług związanych z zapewnieniem cateringu – wyżywienia (obiady) dla grupy 20 osób – uczestników projektu „CENTRUM AKTYWNOŚCI” z dnia 05.10.2018r.

05.10.2018 Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku i wyboru Wykonawcy na świadczenie usług związanych z zapewnieniem cateringu – wyżywienia (obiady) dla grupy 20 osób – uczestników projektu  „CENTRUM AKTYWNOŚCI”,  nr...

czytaj dalej

Zapraszamy do przedstawienie oferty cenowej, w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia dot. przeprowadzenia pośrednictwa pracy ze specjalistą ds. logistyki i wdrożenia na rynek pracy w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze- II edycja”

01.10.2018r. Zapraszamy do przedstawienie oferty cenowej, w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia dot. przeprowadzenia pośrednictwa pracy ze specjalistą ds. logistyki i wdrożenia na rynek pracy w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych...

czytaj dalej

Nadzwyczajne Walne

Zarząd Stowarzyszenia POSTIS  zgodnie z  pkt. 1 d § 9 rozdz. IV Statutu  zwołuje na dzień  23.08.2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Zgromadzenie odbędzie się w  siedzibie Stowarzyszenia w Lublinie ul. Zana 3A Pierwszy termin ustala się na godz. 15.00,...

czytaj dalej