Alternatywa

program przeciwdziałania przyczynom przestępczości wśród młodzieży

„Współfinansowany ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

Stowarzyszenie POSTIS w okresie:  1.07.2018 – 31.12.2018 r. realizuje  zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości pt. Alternatywa- program przeciwdziałania przyczynom przestępczości wśród młodzieży.

Celem zadania jest prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych o charakterze prewencyjnym, które przyczynią się do ograniczenia przyczyn przestępczości wśród grupy młodzieży w wieku 14-17 lat, szczególnie narażonej na działania ryzykowne. Grupę stanowią podopieczni ośrodków kuratorskich z terenu działania Sądu Okręgowego w Lublinie i Zamościu oraz młodzież zamieszkująca lubelskie dzielnice o podwyższonym ryzyku. W ramach projektu planuje się też oddziaływanie na  ich rodziców.

W trakcie realizacji zadania zaplanowano comiesięczne spotkania pod hasłem „Akademia Dorosłości” mające na celu wszechstronną edukację i kształtowanie kompetencji społecznych. Zajęcia będą dostosowane do wieku i możliwości uczestników, tak by były dla nich atrakcyjne. Dopełnieniem spotkań będą kilkudniowe warsztaty „ Bank możliwości”, podczas których uczestnicy będą mogli przećwiczyć zdobyte umiejętności w praktyce, a także poznać alternatywne do tych, które znają formy spędzania wolnego czasu. Będzie to także moment na odkrycie pasji i zainteresowań podopiecznych. Podsumowaniem udziału w projekcie będzie konkurs w którym uczestnicy na podstawie zdobytej wiedzy, stworzą fragment kampanii społecznej skierowanej do swoich rówieśników, mającej na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Dopełnieniem projektu będą działania skierowane do rodziców. Działanie „Akademia rodzica” przyczyni się do zwiększenia świadomości i sprawczości rodziców uczestników. Dzięki uczestnictwu w spotkaniach będą oni mieli szanse na pogłębienie i naprawę relacji z dzieckiem.

Informacji w sprawie realizacji zadania udziela: Sylwia Huczuk – Kapluk
tel. 81 524 39 66, e-mail: [email protected]