P R O J E K T Y   W  R E A L I Z A C J I

Zadbaj o swoje zasoby

Program przeznaczony dla osadzonych kobiet pokrzywdzonych przestępstwem

FENIKS

Zajęcia terapeutyczne dla niepełnosprawnych i starszych więźniów

CIS

Centrum Integracji Społecznej POSTIS w Świdniku

 P R O J E K T Y  Z R E A L I Z O W A N E

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

”Nadzieja na dobre jutro – program wsparcia uchodźców z Ukrainy”.

Pokonać bezdomność

Pomoc byłym więźniom w kryzysie bezdomności

Nowa Droga

Wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze

Promocja zdrowia – zajęcia w ośrodkach kuratorskich

Zadanie publiczne z zakresu zdrowia publicznego

Nowa Droga 2.0

Pilotaż projektu dotyczący promocji legalnego zatrudnienia wśród byłych więźniów 

Szansa dla młodych

Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie.

Nowy Dialog

Badania w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudnienia osób osadzonych

Szansa

aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie.

Powrót

Wsparcie osób bezdomnych  w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy

Nowe horyzonty

aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego.
Edycja: 2017

Szansa

aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie.
Edycja: 2016-2017

Powrót

wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy.
Edycja: 2016-2017

Nowa droga

wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze.
Edycja: 2016-2018

Nowe horyzonty

aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego.
Edycja: 2016

W kierunku zatrudnienia

wsparcie na rynku pracy 50 osób pozostających bez zatrudnienia z województwa lubelskiego.
Edycja: 2014

Bez barier

wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w powiecie świdnickim.
Edycja: 2014

ACE

aktywna, kreatywna i przedsiębiorcza młodzież – innowacyjny program kształcenia w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii.
Edycja:2012-2014

Mamo, tato co wy na to?

innowacyjny program wychowania przedszkolnego.
Edycja: 2012-2013

PI Nowa droga

innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie zawodowej i społecznej aktywizacji młodocianych więźniów.
Edycja: 2012-2015

KLAPS

Kuźnia Liderów i Animatorów Przedsiębiorczości Społecznej.
Edycja: 2012

Teatr z sąsiedztwa

Edycja: 2012

Centrum Integracji Społacznej POSTIS w Lublinie

Edycja: 2011-2013

WIATRAK

bezpłatny internet narzędziem integracji społecznej w Drelowie.
Edycja: 2011

Podmiot zatrudnienia socjalnego

Edycja: 2011-2012

Zdobądź Zawód Przyszłości

Edycja: 2010-2014

Szansa

aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży trudnej na obszarze działania Sądu Okręgowego w Zamościu.
Edycja: 2010-2012

Szansa

aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży trudnej na Lubelszczyźnie – II edycja.
Edycja: 2010-2012

Mogę Więcej

inicjatywa promocji kształcenia na Lubelszczyźnie.
Edycja: 2010

Szansa

aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży trudnej na Lubelszczyźnie.
Edycja: 2009-2010

Sami Dla Siebie

inicjatywa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na Lubelszczyźnie.
Edycja: 2008

Szansa

aktywizacja zawodowa młodzieży trudnej w Lublinie.
Edycja: 2006-2007

Możesz wrócić!

działania na rzecz zmniejszenia ryzyka ponownego popełnienia czynu karalnego przez uczestników ośrodków kuratorskich.
Edycja: 2006