Nowa Droga

Nowa Droga

to innowacyjna propozycja metody umożliwiającej powrót na rynek pracy młodych więźniów do 29 roku życia opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze.

Projekt nawiązuje do francuskiego modelu „resocjalizacji przez drogę” pn. Próg (fr. Le Seuil), którego autorem jest francuski pisarz i podróżnik Bernard Ollivier.

Model Nowa Droga składa się z następujących etapów:
  1. Etap przygotowawczy w jednostce penitencjarnej polegający na pracy psychologa i wychowawców z osadzonym, który przystępuje do udziału w modelu.
  2. Wyprawa byłego więźnia, który opuszcza jednostkę penitencjarną, szlakiem św. Jakuba w Polsce (900 km lub 350 km) tylko w towarzystwie opiekuna – resocjalizatora. Wyprawa jest poprzedzona obozem przygotowawczym. Wyprawa jest innowacyjną metodą „resocjalizacji przez drogę”.
  3. Szkolenie zawodowe byłego więźnia lub/i staż zawodowy u pracodawcy.
  4. Podjęcie pracy zawodowej.

Projekt Nowa Droga jest realizowany od 2012 roku i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dotychczas projekt był realizowany w ramach następujących części:

PI Nowa droga

innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie zawodowej i społecznej aktywizacji młodocianych więźniów.

Partner: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Areszt Śledczy w Lublinie, Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie.

Okres realizacji 2012 – 2015

Nowa Droga

wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze.

 

Partner: Europejska Platforma Edukacyjna Sp. zo.o..

Okres reallizacji 2016 – 2018