Stowarzyszenie POSTIS

 RESOCJALIZACJA, EDUKACJA, EKONOMIA SPOŁECZNA

z wiarą w wielki potencjał człowieka

UCHODŹCY

Pomagamy uchodźcom z Ukrainy, szczególnie matkom i ich małoletnim dzieciom. Oferujemy wsparcie integracji i aktywności społecznej oraz aktywizację zawodową. Zadanie publiczne jest realizowane na terenie województwa lubelskiego. 

MŁODZIEŻ

Pomagamy młodzieży w wieku 15-18 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym, która została skierowana decyzją sądu dla nieletnich do ośrodków kuratorskich. Od 2006 roku wspieramy przede wszystkim młodzież z Ośrodków Kuratorskich  w województwie lubelskim w ramach projektu SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa.

OSOBY BEZROBOTNE

Pomagamy osobom bezrobotnym w powiecie Świdnik  w województwie lubelskim oferując im pobyt w prowadzonym przez Stowarzyszenie Centrum Integracji Społecznej POSTIS w Świdniku i  udział w zajęciach aktywizacji społecznej i zawodowej.

BYLI WIĘŹNIOWIE

Pomagamy byłym więźniom, którzy opuszczają zakłady karne lub areszty śledcze, szczególnie młodym osobom do 30 lat w kryzysie bezdomności oferując im wsparcie w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości po pobycie w więzieniu. Pomagamy poprzez udzielanie pomocy postpenitencjarnej i udział w projekcie  NOWA DROGA – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze.