POSTIS w Radzie Zatrudnienia Socjalnego III kadencji

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dniem  30 listopada 2022 r. została powołana Rada Zatrudnienia Socjalnego III kadencji (2022-2025). Rada działa przy Ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego. W skład Rady została...

Spotkanie z uchodźcami w ramach projektu Razem Możemy Więcej – fotorelacja

Spotkania i rozmowy z naszymi podopiecznymi, uchodźcami z Ukrainy dają nam dużo radości. Na zdjęciach listopadowe spotkanie omawiające dotychczasową pomoc i plany na przyszłość.

Przygotowania do wystawienia spektaklu w Zakładzie Karnym w Siedlcach

W Zakładzie Karnym w Siedlcach trwają przygotowania do pokazu spektaklu w wykonaniu niepełnosprawnych więźniów - uczestników projektu. Spektakl zostanie wystawiony 7 grudnia 2022 r. na terenie jednostki dla więźniów odbywających karę pozbawienia wolności w tej...

Kursy prawa jazdy dla Ukrainek w ramach programu „Razem Możemy Więcej”

Stowarzyszenie POSTIS przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie organizuje kurs prawa jazdy dla Ukrainek, które chcą podjąć zatrudnienie w Polsce. Kurs organizujemy w Polskim Związku Motorowym w Lublinie. Po ukończeniu szkolenia nasze podopieczne będą...

Zajęcia plastyczne dla niepełnosprawnych więźniów w Areszcie Śledczym w Olsztynie

W Areszcie Śledczym w Olsztynie odbywają się zajęcia plastyczne dla niepełnosprawnych osób w ramach programu pilotażowego Stowarzyszenia Postis. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z warsztatów.

Zajęcia teatralne dla niepełnosprawnych więźniów w Zakładzie Karnym we Włodawie

Niepełnosprawni więźniowie z Zakładu Karnego we Włodawie przygotowują się do realizacji małej formy teatralnej. Podczas zajęć uczestnicy realizują ćwiczenia z zakresu dykcji i emisji głosu, aktorskiej interpretacji tekstu, improwizacji oraz studium postaci. Trwają...

Zajęcia dla niepełnosprawnych więźniów w Zakładzie Karnym w Chełmie

W Zakładzie Karnym w Chełmie od października 2022r. trwają warsztaty terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych więźniów. W ramach zajęć prowadzone są ćwiczenia ruchowo-rehabilitacyjne z użyciem takich rekwizytów jak chusty czy piłki. Zajęcia prowadzą instruktorzy z...

Warsztaty z arteterapii dla niepełnosprawnych więźniów w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim

Niepełnosprawni więźniowie uczestniczą w warsztatach ceramicznych, na których poznają techniki pracy z masą ceramiczną, w tym technikę sgraffito i relief. Praca w glinie została przyjęta przez niepełnosprawne osoby z entuzjazmem. Pracują z zaangażowaniem i chętne...

Zajęcia plastyczne dla niepełnosprawnych więźniów w Zakładzie Karnym w Siedlcach

W Zakładzie Karnym w Siedlcach trwa cykl zajęć terapeutycznych dla niepełnosprawnych więźniów z użyciem różnych technik plastycznych. zajęcia terapeutyczne, Zakład Karny Siedlce

Zajęcia z arteterapii dla niepełnosprawnych więźniów w Areszcie Śledczym w Olsztynie

Trwa cykl zajęć dla niepełnosprawnych więźniów w Areszcie w Olsztynie. Dotychczas odbyły się: "Warsztaty ceramiczne"- osadzeni wykonali płaskorzeźbę/ zaprojektowany przez siebie kafel oraz formę przestrzenną."Frottage/ collage" i techniki rysunkowe - osadzeni wykonali...
POSTIS w Radzie Zatrudnienia Socjalnego III kadencji

POSTIS w Radzie Zatrudnienia Socjalnego III kadencji

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dniem  30 listopada 2022 r. została powołana Rada Zatrudnienia Socjalnego III kadencji (2022-2025). Rada działa przy Ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego. W skład Rady została...