Radio Centrum o Nowej Drodze

Milo nam poinformować, że projekt Nowa Droga cieszy się coraz większym zainteresowaniem między innymi wśród mediów. Tym razem, inicjatywą zainteresowało się Akademickie Radio Centrum, która zrealizowało krótki spot na temat projektu. Zapraszamy do odsłuchania...

Seminarium upowszechniające w Olsztynie

W dniu 18 września 2014 r. w Areszcie Śledczym w Olsztynie przy Al. J. Piłsudskiego 3 odbyło się seminarium upowszechniające w ramach projektu „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych...