Stowarzyszenie POSTIS wraz z Partnerami: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego sp. z o.o. w Lublinie, Powiatowym Urzedem Pracy w Lublinie i Aresztem Śledczym w Lublinie uprzejmie informuje  o terminach kolejnych seminariów upowszechniających w ramach projektu „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej młodocianych więźniów”:

18.09.2014 r. Areszt Śledczy w Olsztynie, Al. J. Piłsudskiego 3
19.09.2014 r. Areszt śledczy w Białymstoku, ul. Kopernika 21

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały promocyjne, produkt finalny w wersji papierowej i elektronicznej oraz catering.

Pozostały ostatnie wolne miejsca. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres [email protected]