Zapraszamy do złożenia oferty na realizację dwóch szkoleń zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych w ramach projektu „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”

Zapytanie ofertowe w ramach procedury ZASADY KONKURENCYJNOŚCI na realizację dwóch szkoleń zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych w ramach projektu  „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”, RPLU.11.01.00-06-0128/16...

Roztrzygnięcie postępowania ofertowego nr 01/CA/2017

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Stowarzyszenie POSTIS w ramach projektu „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”, nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0128/16-00 informuję, że w ramach postępowania nr 01/CA/2017 prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia...

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia dot. świadczenia usług pośrednictwa pracy dla 40 osób bezdomnych objętych projektem „POWRÓT – wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy – II edycja”

Stowarzyszenie POSTIS   w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu – Zamawiający kieruje zapytanie  na przedstawienie oferty cenowej, w celu rozeznania rynku dotyczącego wyboru  usług pośrednictwa pracy w ramach projektu „ POWRÓT – wsparcie osób...