W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Stowarzyszenie POSTIS w ramach projektu „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”, nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0128/16-00 informuję, że w ramach postępowania nr 01/CA/2017 prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 23.08.2017 r., którego przedmiotem był wybór oraz zatrudnienie 2 instruktorów praktycznej nauki zawodu w zawodach: pracownik ochrony mienia/monitoringu, pracownik porządkowo-konserwacyjny do prowadzenia warsztatów wybrane zostały następujące oferty:

Roztrzygnięcie postępowania