Rekrutacja do Nowej Drogi

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie  do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną. Planujemy pierwsze wyprawy w ramach Projektu „NOWA DROGA – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” POWR.01.03.01-...

Projekt POWRÓT

Stowarzyszenie POSTIS , jako partner Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu , rozpoczęło realizację projektu Projekt „POWRÓT – wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Wyniki postępowania nr 02/ND/2016

Stowarzyszenie POSTIS uprzejmie informuje, iż dokonało rozstrzygnięcia postępowania nr 02/ND/2016 prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę zakwaterowania   i wyżywienia w ramach projektu „ Nowa Droga – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne...

Wyniki postępowania Nr 01/ND/2016 z dnia 26.07.2016 r.

W dniu w dniu 6-08-2016 roku o godz. 13.00 w biurze Stowarzyszenia POSTIS, ul. Zana 3A, 20-601 Lublin odbyło się posiedzenie komisji powołanej do rozstrzygnięcia postępowania Nr 01/ND/2016 z dnia 26.07.2016 r. na usługi „opiekuna wyprawy” w ramach projektu „NOWA...