Seminarium w Areszcie Śledczym w Rzeszowie

W dniu 21 sierpnia 2014 r. w Areszcie Śledczym w Rzeszowie przy ul. Załęskiej 76 odbyło się seminarium upowszechniające w ramach projektu „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych...

Trwa realizacja projektu „Bez Barier”

Informujemy, że trwa realizacja projektu „Bez Barier – wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w powiecie świdnickim”. W dniu 21-08-2014r. odbyło się trzecie spotkanie w ramach otwartych konsultacji społecznych...