W dniu 12 sierpnia 2014 r. w Areszcie Śledczym w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 28 odbyło się seminarium upowszechniające w ramach projektu „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw, JST, NGO, PUP i OPS oraz przedstawiciele Służby Więziennej z jednostek podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie.

DSC07725DSC07722DSC07707DSC07710 (1)