Zapytanie ofertowe nr: 01/CA/2018 z dnia 20.02.2018

20.02.2018 r. Zapraszamy do składania ofert  dotyczących wyboru oraz zatrudnienia 2 instruktorów praktycznej nauki zawodu tj. kucharz oraz drukarz  w ramach projektu  „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”,  nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0128/16. Współfinansowanego ze środków...