ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Dotyczy: zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia dot. przeprowadzenia  indywidualnych sesji coachingowych z psychologiem w ramach projektu „Nowa Droga-wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze -3...