Informacja zarządu

Informacja zarządu

Zarząd Stowarzyszenia POSTIS informuje, że w dniu 22 lipca 2022 r. został powołany na stanowisko Dyrektora do spraw współpracy międzynarodowej Pan Jacob Schwartz.