II zjazd szkoleniowy uczestników projektu KLAPS

Kuźnia Liderów i Animatorów Przedsiębiorczości Społecznej rośnie w siłę. Uczestnicy  I edycji naszego projektu w ubiegły weekend (15-16.09) spotkali się podczas drugiego zjazdu szkoleniowego. Mieli okazję poznać nowe praktyki i podejście do instytucji marketingu,...

Panel ekspertów w ramach projektu „Nowa Droga”

W dniach 14 i 15.09.2012 r. w Dąbrowicy k. Lublina odbył się kolejny panel ekspertów w ramach projektu „Nowa Droga – Innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” współfinansowanego z...

Zjazd szkoleniowy projektu KLAPS

W dniach 31.08.2012 – 01.09.2012 odbył się pierwszy zjazd  szkoleniowy pierwszej edycji projektu KLAPS – Kuźnia Liderów i Animatorów Przedsiębiorczości Społecznej dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.. Uczestnicy szkolenia...

Panel ekspertów w ramach projektu „Nowa Droga”

W dniach 24 i 25.08.2012 r. w Dąbrowicy k/Lublina odbył się kolejny panel ekspertów w ramach projektu „Nowa Droga – Innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” współfinansowanego z...