W dniach 24 i 25.08.2012 r. w Dąbrowicy k/Lublina odbył się kolejny panel ekspertów w ramach projektu „Nowa Droga – Innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu wzięło udział 17 ekspertów, koordynator merytoryczny projektu oraz przedstawiciele Partnerów: PTE Zakładu Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp z o.o., Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie oraz Aresztu Śledczego w Lublinie. Eksperci w trzech zespołach pracowali m.in. nad założeniami
schematu i modelu NOWA DROGA, podręcznika i programu szkolenia dla opiekunów wyprawy, modelu współpracy oraz podręcznika i programu szkolenia dla przedsiębiorców.