Panel ekspertów w ramach projektu „Nowa Droga”

W dniach 24 i 25.08.2012 r. w Dąbrowicy k/Lublina odbył się kolejny panel ekspertów w ramach projektu „Nowa Droga – Innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” współfinansowanego z...

Panel ekspertów Nowej Drogi

W dniach 22 i 23.06.2012 r. w Dąbrowicy k/Lublina odbył się pierwszy panel ekspertów w ramach projektu Nowa Droga – Innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów współfinansowanego z...

Bernard Ollivier w Polsce

W dniach 22.05.2012 – 24.05.2012 r. do Polski na zaproszenie Stowarzyszenia POSTIS przyjechał Bernard Ollivier – francuski pisarz i dziennikarz, a także twórca metody resocjalizacji młodzieży pt. Próg fr. Seuil. Wizyta związania była w rozpoczęciem realizacji projektu...

Nowa droga dla młodocianych więźniów

Stowarzyszenie POSTIS z Lublina z partnerami: Aresztem Śledczym w Lublinie, Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie, PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Zawodowego Sp. z o.o. przy współpracy z Archidiecezją Lubelską realizuje od 21 maja 2012 do 21 maja 2015 r. innowacyjny...