W dniach  5 i 6.10.2012 r. w Dąbrowicy k. Lublina odbył się ostatni panel ekspertów w ramach projektu „Nowa Droga – Innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W spotkaniu wzięło udział 15 ekspertów, koordynator merytoryczny projektu oraz przedstawiciele Partnerów: PTE Zakładu Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp z o.o.,  Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie oraz Aresztu Śledczego w Lublinie. Eksperci w trzech  zespołach pracowali m.in.nad ostateczna wersją produktów tj.: schematu i modelu NOWA DROGA, podręcznika i programu szkolenia dla opiekunów wyprawy, modelu współpracy oraz podręcznika i programu szkolenia dla przedsiębiorców.