Zapytanie ofertowe Nr postępowania: 09/SZM/2019 z dnia 23.08.2019 r. na przeprowadzenie indywidualnego mentoringu społeczno-zawodowego dla uczestników/czek projektu „SZANSA DLA MŁODZIEŻY- aktywizacja społeczno-zawodowa na Lubelszczyźnie”.

 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego mentoringu społeczno-zawodowego dla śr. 120 Uczestników Projektu śr. po 12 godzin/uczestnika projektu w danym ośrodku- śr. 1-2 godziny/m-c/uczestnika; w łącznym wymiarze śr. 1440 godzin zegarowych w 19...