Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego mentoringu społeczno-zawodowego dla śr. 120 Uczestników Projektu śr. po 12 godzin/uczestnika projektu w danym ośrodku- śr. 1-2 godziny/m-c/uczestnika; w łącznym wymiarze śr. 1440 godzin zegarowych w 19 ośrodkach-śr. 5-7 osobowych ) w ośrodkach kuratorskich na obszarze działania Sądów Okręgowych w Lublinie i Zamościu i placówce opiekuńczo-wychowawczej w Lublinie.

Załączniki: