Promocja zdrowia – zajęcia w ośrodkach kuratorskich

Promocja zdrowia – zajęcia w ośrodkach kuratorskich

Stowarzyszenie POSTIS od września 2022 r. realizuje zadanie publiczne  z zakresu zdrowia publicznego w 14 ośrodkach kuratorskich  działających przy następujących sądach: Sąd Rejonowy w  Białej Podlaskiej Sąd Rejonowy Lublin – Zachód Sąd Rejonowy Lublin-Wschód...
Zajęcia terapeutyczne dla więźniów

Zajęcia terapeutyczne dla więźniów

Stowarzyszenie POSTIS we współpracy ze Służbą Więzienną od września br. rozpocznie realizację  pilotażowego programu zajęć terapeutycznych dla niepełnosprawnych więźniów w sześciu jednostkach penitencjarnych Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej...
Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Od 22 lipca 2022 r. Stowarzyszenie POSTIS rozpoczęło działania w ramach zleconego zadania publicznego z Rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata...