Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia POSTIS

Zarząd Stowarzyszenia POSTIS  zgodnie z pkt. 1 d § 9 rozdz. IV Statutu zwołuje na dzień 29.12.2017 r. Walne Zgromadzenie Członków. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie  Stowarzyszenia w Lublinie ul. Zana 3A. Pierwszy termin ustala się na godz. 15.00, drugi termin...