Projekt „POWRÓT – wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stowarzyszenie POSTIS w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu realizuje projekt „POWRÓT – wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy- II edycja” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego...