Stowarzyszenie POSTIS z Lublina z partnerami:

  • Aresztem Śledczym w Lublinie,
  • Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie,
  • PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Zawodowego Sp. z o.o.

przy współpracy z Archidiecezją Lubelską realizuje od 21 maja 2012 do 21 maja 2015 r. innowacyjny projekt pt. „Pl Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego.

Patronat nad projektem objęli: Minister Sprawiedliwości, Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski oraz Marszałek Województwa Lubelskiego. Projekt wypracowuje 2-letni nowatorski model postępowania z młodymi więźniami w wykorzystaniem nieznanej w Polsce francuskiej metody resocjalizacji  pn. „Próg” (Seuil), której twórcą jest Bernard Ollivier.

Nowy model prowadzi do znacznie skuteczniejszego wejścia na rynek pracy osób opuszczających zakłady karne, ponadto ma samofinansującą się ścieżkę wdrażania – w ramach istniejącego systemu prawnego.

Schemat realizacji obejmuje między innymi: przygotowanie młodego więźnia przez zespół psychologów i pedagogów do wejścia w projekt, pieszą wędrówkę po polskich górach z opiekunem – resocjalizatorem, szkolenie zawodowe w Centrum Integracji Społecznej, bezpłatną praktykę zawodową  oraz pracę u przedsiębiorców na zasadach zatrudnienia wspieranego.