W dniach 22.05.2012 – 24.05.2012 r. do Polski na zaproszenie Stowarzyszenia POSTIS przyjechał Bernard Ollivier – francuski pisarz i dziennikarz, a także twórca metody resocjalizacji młodzieży pt. Próg fr. Seuil.

Wizyta związania była w rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Pl Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”, który wykorzystuje założenia francuskiej metody resocjalizacji młodzieży.

Bernard Ollivier uczestniczył m.in. w spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości, spotkaniu z Panem Jackiem Sobczakiem – Członkiem Zarządu Województwa Lubelskiego,  studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz z osobami zainteresowanymi pracą resocjalizacyjną z młodocianymi więźniami. Wziął także udział w konferencji prasowej w Ratuszu Urzędu Miasta Lublin oraz w nagraniu wywiadu w radio eR.

Zapraszamy do odsłuchania nagrania. Link poniżej:

https://radioer.pl/informacje/2/20520/

 

Bernard Ollivier – francuski pisarz i dziennikarz, twórca metody resocjalizacji młodzieży pt. Próg fr. Seuil

Wizyta Bernarda Olliviera i Prezes Stowarzyszenia POSTIS Barbary Bojko – Kulpy w Ministerstwie Sprawiedliwości. 22.05.2012 r.

Bernard Ollivier zwierdza Kazimierz Dolny. 22.05.2012 r.

Debata w sprawie projektu Nowa droga z udziałem Bernarda Olliviera. 23.05.2012 r.

Spotkanie z Panem Jackiem Sobczakiem – Członkiem Zarządu Województwa Lubelskiego. 23.05.2012 r.

Bernard Ollivier zwiedza Lublin 23.05.2012 r.

Spotkanie Bernarda Olliviera z młodzieżą nt. metod resocjalizacji w Polsce i we Francji. 23.05.2012 r.

Spotkanie Bernarda Olliviera ze studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 24.05.2012 r.

Konferencja prasowana nt. projektu „Pl Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” z udziałem Bernarda Olliviera. 24.05.2012 r.

 

Pod poniższym linkiem kilka informacji na temat projektu „Pl Nowa droga – innowacyjny model współpracy z  przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”:

https://postis.pl/nowa-droga-dla-mlodocianych-wiezniow/