W dniach 22 i 23.06.2012 r. w Dąbrowicy k/Lublina odbył się pierwszy panel ekspertów w ramach projektu Nowa Droga – Innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych
więźniów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.