Informujemy, że trwa realizacja projektu „Bez Barier – wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w powiecie świdnickim”.

W dniu 21-08-2014r. odbyło się trzecie spotkanie w ramach otwartych konsultacji społecznych dotyczących „Projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych do 2020 r. w Powiecie Świdnickim”.

Szczegółowe informacje oraz protokoły z konsultacji znajdują się na utworzonej w ramach projektu internetowej Platformie Rozwiązywania Problemów Społecznych: projektbezbarier.eu