Uprzejmie informujemy, że w ramach realizowanego etapu upowszechniania związanego z realizacją projektu „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” rozpoczęliśmy działania upowszechniające i włączające do głównego nurtu polityki.
Celem działań upowszechniających i włączających jest przekazanie merytorycznych informacji na temat modelu Nowa droga oraz produktów wypracowanych w trakcie realizacji projektu.Wśród działań upowszechniających i włączających do głównego nurtu polityki zaplanowano m.in. 16 seminariów wojewódzkich, z których 3 odbędą się w bieżącym miesiącu:Szczecin 12.08.2014 r.
Rzeszów 21.08.2014 r.
Kraków 22.08.2014 r.W seminariach wezmą udział decydenci, przedstawiciele przedsiębiorstw, przedstawiciele JST, NGO, PUP i OPS oraz przedstawiciele Służby Więziennej. Przedmiotem spotkań będzie przede wszystkim implementacja produktów wypracowanych w ramach projektu.
12.08.2014