Projekt „POWRÓT – wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy – II edycja” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem POSTIS.

PROJEKT POWRÓT II