Stowarzyszenie POSTIS w 2023 roku otrzymało darowizny w łącznej kwocie 16 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację celów statutowych.