POSTIS w Radzie Zatrudnienia Socjalnego III kadencji

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dniem  30 listopada 2022 r. została powołana Rada Zatrudnienia Socjalnego III kadencji (2022-2025). Rada działa przy Ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego. W skład Rady została...

Spotkanie z uchodźcami w ramach projektu Razem Możemy Więcej – fotorelacja

Spotkania i rozmowy z naszymi podopiecznymi, uchodźcami z Ukrainy dają nam dużo radości. Na zdjęciach listopadowe spotkanie omawiające dotychczasową pomoc i plany na przyszłość.

Przygotowania do wystawienia spektaklu w Zakładzie Karnym w Siedlcach

W Zakładzie Karnym w Siedlcach trwają przygotowania do pokazu spektaklu w wykonaniu niepełnosprawnych więźniów - uczestników projektu. Spektakl zostanie wystawiony 7 grudnia 2022 r. na terenie jednostki dla więźniów odbywających karę pozbawienia wolności w tej...

Kursy prawa jazdy dla Ukrainek w ramach programu „Razem Możemy Więcej”

Stowarzyszenie POSTIS przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie organizuje kurs prawa jazdy dla Ukrainek, które chcą podjąć zatrudnienie w Polsce. Kurs organizujemy w Polskim Związku Motorowym w Lublinie. Po ukończeniu szkolenia nasze podopieczne będą...

Zajęcia plastyczne dla niepełnosprawnych więźniów w Areszcie Śledczym w Olsztynie

W Areszcie Śledczym w Olsztynie odbywają się zajęcia plastyczne dla niepełnosprawnych osób w ramach programu pilotażowego Stowarzyszenia Postis. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z warsztatów.

Zajęcia teatralne dla niepełnosprawnych więźniów w Zakładzie Karnym we Włodawie

Niepełnosprawni więźniowie z Zakładu Karnego we Włodawie przygotowują się do realizacji małej formy teatralnej. Podczas zajęć uczestnicy realizują ćwiczenia z zakresu dykcji i emisji głosu, aktorskiej interpretacji tekstu, improwizacji oraz studium postaci. Trwają...

Zajęcia dla niepełnosprawnych więźniów w Zakładzie Karnym w Chełmie

W Zakładzie Karnym w Chełmie od października 2022r. trwają warsztaty terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych więźniów. W ramach zajęć prowadzone są ćwiczenia ruchowo-rehabilitacyjne z użyciem takich rekwizytów jak chusty czy piłki. Zajęcia prowadzą instruktorzy z...

Warsztaty z arteterapii dla niepełnosprawnych więźniów w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim

Niepełnosprawni więźniowie uczestniczą w warsztatach ceramicznych, na których poznają techniki pracy z masą ceramiczną, w tym technikę sgraffito i relief. Praca w glinie została przyjęta przez niepełnosprawne osoby z entuzjazmem. Pracują z zaangażowaniem i chętne...

Zajęcia plastyczne dla niepełnosprawnych więźniów w Zakładzie Karnym w Siedlcach

W Zakładzie Karnym w Siedlcach trwa cykl zajęć terapeutycznych dla niepełnosprawnych więźniów z użyciem różnych technik plastycznych. zajęcia terapeutyczne, Zakład Karny Siedlce

Zajęcia z arteterapii dla niepełnosprawnych więźniów w Areszcie Śledczym w Olsztynie

Trwa cykl zajęć dla niepełnosprawnych więźniów w Areszcie w Olsztynie. Dotychczas odbyły się: "Warsztaty ceramiczne"- osadzeni wykonali płaskorzeźbę/ zaprojektowany przez siebie kafel oraz formę przestrzenną."Frottage/ collage" i techniki rysunkowe - osadzeni wykonali...
Centrum Integracji Społecznej POSTIS w Świdniku

Centrum Integracji Społecznej POSTIS w Świdniku

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim filmem pt. "Nowe życie" opowiadającym  o naszym uczestniku z Centrum Integracji Społecznej POSTIS w Świdniku. Film "Nowe życie" - https://youtu.be/ISVdYl1kuY0

Konferencja w Nowym Wiśniczu

Konferencja w Nowym Wiśniczu

Stowarzyszenie POSTIS uczestniczy w konferencji  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie  pt. „Wsparcie osób opuszczających zakłady karne – dobre praktyki w ramach współpracy”, która odbędzie się 14 września 2022 r.  w Nowym Wiśniczu,...

Wsparcie uchodźców z Ukrainy – Świdnik

Wsparcie uchodźców z Ukrainy – Świdnik

Stowarzyszenie POSTIS przy współpracy Centrum Integracji Społecznej POSTIS w Świdniku realizuje od sierpnia 2022 r. projekt wsparcia dla uchodźców z Ukrainy w ramach programu "Razem Możemy Więcej" Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Ponad 30 uchodźców z...

Promocja zdrowia – zajęcia w ośrodkach kuratorskich

Promocja zdrowia – zajęcia w ośrodkach kuratorskich

Stowarzyszenie POSTIS od września 2022 r. realizuje zadanie publiczne  z zakresu zdrowia publicznego w 14 ośrodkach kuratorskich  działających przy następujących sądach: Sąd Rejonowy w  Białej Podlaskiej Sąd Rejonowy Lublin – Zachód Sąd Rejonowy Lublin-Wschód...

Zajęcia terapeutyczne dla więźniów

Zajęcia terapeutyczne dla więźniów

Stowarzyszenie POSTIS we współpracy ze Służbą Więzienną od września br. rozpocznie realizację  pilotażowego programu zajęć terapeutycznych dla niepełnosprawnych więźniów w sześciu jednostkach penitencjarnych Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej...

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Od 22 lipca 2022 r. Stowarzyszenie POSTIS rozpoczęło działania w ramach zleconego zadania publicznego z Rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata...

Informacja zarządu

Informacja zarządu

Zarząd Stowarzyszenia POSTIS informuje, że w dniu 22 lipca 2022 r. został powołany na stanowisko Dyrektora do spraw współpracy międzynarodowej Pan Jacob Schwartz.

Nowa Droga wyróżniona w 2022 roku przez Komisję Europejską

Nowa Droga wyróżniona w 2022 roku przez Komisję Europejską

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że projekt Stowarzyszenia POSTIS "Nowa Droga - wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze" został wyróżniony w 2022 przez Komisję Europejską. Zapraszamy do zapoznania się z  informacją na stronie...

Pomoc obywatelom Ukrainy

Stowarzyszenie POSTIS realizuje projekt „Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym” w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. W ramach projektu objęliśmy wsparciem psychologiczny oraz opieką asystentów  integracyjnego ...

Nowa Droga 2022

Nowa Droga 2022

SZCZEGÓŁY WYPRAWY - NowaDroga.pdf CEL: Opieka nad byłym więźniem w wieku 18 - 30 lat podczas 14–dniowej, pieszej wyprawy w wybranym terminie, w okresie czerwiec – październik 2022 r. OPIS STANOWISKA Towarzyszenie jednemu byłemu więźniowi (mężczyźnie lub kobiecie)...

Wesołych Świąt

Wesołych Świąt

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością życzy Zarząd Stowarzyszenia POSTIS